Wijnwetenswaardigheden Mei 2013

Print Friendly, PDF & Email

Europa – Subsidie voor verrijking met geconcentreerde most
Het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel om weer subsidie te verlenen aan producenten die hun wijnen verrijken door gebruik te maken van (gerectificeerde) geconcentreerde most. Deze regeling was per 1 augustus 2012 afgeschaft, tot ongenoegen van producenten in Zuid-Europa voor wie het gebruik van mostconcentraat de enige wettelijk toegestane manier is om het alcoholgehalte in hun wijnen wat op te krikken.

Chaptalisatie door toevoeging van suiker aan de most, zoals gangbaar in Noord-Europese wijnlanden, is daar verboden. De kosten van chaptalisatie zijn echter een stuk lager. Vandaar die vraag om subsidie. Aangezien de politieke en ambtelijke molens in Brussel langzaam malen, kunnen de Zuid-Europese mostgebruikers pas met ingang van de oogst 2014 weer op steun rekenen.

Australië – Export trekt aan
De uitvoer van Australische wijnen in 2012 heeft zowel in volume als waarde tevredenstellende cijfers opgeleverd. Ze doen vermoeden dat de export zich na een periode van terugval weer in de goede richting ontwikkelt. In 2012 ging 7,19 miljoen hectoliter Australische wijn naar het buitenland ter waarde van 1,85 miljard Australische dollar.

De waarde van gebottelde wijnen steeg met 2% tot gemiddeld 4,43 dollar per liter en voor bulk met 1% tot 1,02 dollar. Ondanks de ongunstige valutakoers door de sterke Australische dollar werd in het hogere prijssegment, d.w.z. van 7,50/l of meer, vooral succes geboekt in de VS en China.

Nieuw-Zeeland – Uitstekende oogst 2013
Behoorlijk veel en van zeer goede kwaliteit. Dat is het resultaat van de oogst 2013 in Nieuw-Zeeland die tussen half februari en begin mei heeft plaatsgevonden. Het grote volume van de oogst – met een geraamde 300.000 ton 12,8% meer dan in 2012 – wordt over het algemeen gezien als gunstig na het mager uitgevallen 2012 (- 18% ten opzichte van 2011).

Er bestaat daarom geen angst dat een en nader zal leiden tot overschotten. Het wordt juist toegejuicht omdat hiermee opnieuw een gezonde voorraadsituatie gecreëerd kan worden. Die is zwaar onder druk komen te staan door enerzijds de lage opbrengst van 2012 en tegelijk een stijging in 2012 van 6% in de uitvoer van gebottelde wijnen De hoge kwaliteit in alle regio’s op het Noorder- en Zuider Eiland is te verklaren door het perfecte weer in de zomer en herfst en, daarmee samenhangend, het uitblijven van (schimmel)ziektes.

Argentinië – Gunstige oogstprognose 2013
Volgens recente schattingen zal de oogst 2013 in Argentinië uitkomen op 2,66 miljoen ton druiven. Dat is wat minder dan de 2,83 miljoen ton die in januari nog verwacht werd, maar nog steeds bijna een vijfde meer dan in 2012. Hagel in Mendoza en hittegolven met waterstress in La Rioja en Catamarca hebben gezorgd voor de bijstelling naar beneden.

De provincie Mendoza is dit jaar goed voor ruim 1,8 miljoen ton, zowat tweederde van de totale Argentijnse wijnoogst. Datzelfde Mendoza komt in 2013 waarschijnlijk 22% hoger uit dan vorig jaar. Goede tweede is San Juan. In beide gevallen ligt het gemiddelde alcoholpercentage rond 13,3%.

Chili – Oogst 2013
De oogst 2013 in Chili belooft over het algemeen goede resultaten op te leveren. Naar schatting zal de opbrengst 5 tot 10% hoger uitvallen dan vorig jaar. Dat betekent dan een nieuw record, aangezien de 12,6 miljoen hectoliter in 2012 ook al een record was. De groei in volume komt op naam van het zuiden, want in de noordelijke wijngebieden had men nogal wat last van watertekort. De pluk is dit jaar pas half maart begonnen, zo’n anderhalf tot twee weken later dan in 2012. Redenen hiervoor waren het koele en natte voorjaar en de gematigde zomertemperaturen.

Half mei worden pas de laatste druiven geoogst. De vochtigheid in de maand december heeft voor nogal wat druk van botrytis en oïdium gezorgd, maar tot grote problemen heeft dit niet geleid. In delen van de Valle Central waar het vlak voor de pluk warm werd, was het belangrijk om de ontwikkeling van zowel suikerwaarden (en daarmee potentiële alcohol) en zuren scherp in de gaten te houden met het oog op voldoende evenwicht. In andere gebieden zullen de wijnen eerder een frisse stijl vertonen.

Duitsland – Dalende export, behalve naar Nederland
De uitvoer van Duitse wijnen daalde in 2012 met 15% in volume ten opzichte van 2011. In 2011 was al iets vergelijkbaars gebeurd, toen met bijna 12%. Bijna onvermijdelijk daalde ook de waarde, met 7,8%, zij het procentueel veel minder dan qua volume.

Moraal: massawijnen verliezen sterk terrein, kwaliteitswijnen winnen aan belangstelling. Een opmerkelijke uitzondering op het algemene beeld vormen de cijfers voor Nederland, waar wel sprake was van een forse groei. Het volume steeg in 2012 met 7,5%, de waarde zelfs met 10%. De Nederlandse markt is daarmee nu de tweede markt voor Duitse wijnen geworden na de VS.

Frankrijk – Cercle Rive Droite ook naar Rive Gauche van Bordeaux
De Cercle Rive Droite, een associatie van 135 producenten verdeeld over 18 appellations op de zogeheten Rechteroever van Bordeaux, gaat zijn activiteiten uitbreiden met een zusterorganisatie voor de Linkeroever, alias Rive Gauche. Ze komen beide onder toezicht van de eveneens nieuw opgerichte Cercle des Grands Vins de Bordeaux. Doelstelling van beide clubs is de promotie van de wijnen van de aangesloten leden.

De Cercle doet daarmee min of meer hetzelfde als de Union des Grands Crus, zij het dat die een nogal exclusief karakter draagt, zowel qua toelatingsbeleid als de doorgaans hoge prijzen van de wijnen. Ook de Alliance de Crus Bourgeois is niet voor iedereen op de Linkeroever toegankelijk. De nieuwe groep richt zich bewust op producenten in Médoc en Graves van meer betaalbare wijnen, met prijzen tussen 10 en 30 euro per fles. Bij de officiële lancering waren er al 28 bedrijven lid van.

Frankrijk – Uitbreiding Champagne nog niet voor morgen
Een eventuele uitbreiding van de Champagne zal volgens de president van het Syndicat Général des Vignerons binnen de appellation nog jaren op zich laten wachten. Het verzoek om uitbreiding is drie jaar geleden gekomen om aan de grote vraag te kunnen blijven voldoen. Inmiddels is het overleg met het Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) zo ver gevorderd dat in het najaar een begin gemaakt kan worden met het werk van een beoordelingscommissie. Aangezien zulke commissies van experts en ook het INAO zelf gewoonlijk niet over een nacht ijs gaan, zal de uitkomst van het onderzoek op zijn minst tot 2018, zo niet 2020 op zich laten wachten.

Frankrijk – Minder volume en hogere prijs voor Rosé de Provence
De koers voor een hectoliter bulkrosé met AOC uit de Provence – Côtes de Provence, Coteaux Varois en Coteaux d’Aix-en-Provence – is als gevolg van de kleine oogst 2012 gestegen tot een gemiddelde prijs van bijna 163 euro. In de vijf voorafgaande campagnejaren was die prijs maar heel langzaam toegenomen, van 130 tot 140 €/hl.

Door die krappe oogst en de nog almaar stijgende vraag naar rosé in Frankrijk, is het voorraadniveau het laagste sinds vijf jaar. Voor producenten betekent de hogere prijs niet direct een vetpot. Het gaat eerder om een compensatie van potentieel inkomensverlies door het kleine volume. Dat lag in 2012 zo’n 10% lager dan in 2011. Bulk is goed voor ruim de helft van de totale roséproductie in de Provence.

Frankrijk – Vier coöperaties Sud-Ouest fuseren
De coöperaties van Rabastens (Gaillac), Técou (Gaillac), Fronton (Côtes du Frontonnais) en Parnac ‘Côtes d’Olt’ (Cahors) hebben zich aaneengesloten tot één geheel onder de noemer Vinovalie. Sinds 2006 werkten ze onder deze zelfde benaming al samen op het gebied van marketing, maar vanaf september 2014 zal dat ook gelden op productiegebied. De vier zijn samen goed voor een jaarproductie van ongeveer 17 miljoen flessen en een omzet van 43 miljoen euro.

Oostenrijk – Recordexport
De uitvoer van Oostenrijkse wijnen bereikte in 2012 een record met een volume van 47,4 miljoen liter een waarde van 132,2 miljoen euro, allebei ongeveer 5% meer dan in 2011. De cijfers zijn verrassend gelet op de toegenomen binnenlandse vraag naar wijn uit 2011 als gevolg van de erg klein uitgevallen oogst 2012.

Bij de export zet zich de al eerder ingezette trend door dat goedkope bulkwijn plaats moet maken voor duurdere gebottelde wijnen. Nam bulkwijn in 2002 nog bijna driemaal meer volume voor zijn rekening dan gebottelde wijn, tien jaar later waren de rollen omgekeerd. Nu gaat vijf keer zo veel op fles (ruim 40 miljoen liter) naar het buitenland dan in bulk (7,3 miljoen liter). Duitsland is en blijft met afstand Oostenrijks buitenlandse markt nummer 1, maar ook andere belangrijke afnemers als Zwitserland, de VS en Nederland deden het in 2012 goed.

Portugal – Algemene declaratie Vintage Port 2011
Talrijke producenten in het Portgebied, waaronder zo ongeveer alle toonaangevende huizen, hebben aan het Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IDVP) laten weten een Vintage 2011 te zullen uitbrengen. Hierdoor is sprake van een algemene declaratie. Dit declareren gebeurt gewoontegetrouw altijd pas in het voorjaar van het tweede jaar na de oogst. Het algemene, unanieme karakter van de declaratie voor 2011 is een indicatie voor de grote kwaliteit van het jaar, dat daardoor wellicht tot de ‘klassieke’ Vintages zal gaan behoren. De wijnen worden nu al geroemd om eigenschappen als kleurintensiteit, structuur, houdbaarheid en complexiteit. De meest recente algemene declaratie was die voor het oogstjaar 2007.

Spanje – Concurrentie voor Cava?
In de rangen van producenten die ontevreden zijn met het imago van wijnen met de Cava is het plan gerezen voor een nieuwe, veel strenger reglementeerde DO voor mousserende wijnen uit Penedès. Die zou Conca del Riu Anoia moeten gaan heten en zich, anders dan de DO Cava, beperken tot een strikt afgebakend terroir, zeg maar de zone ‘Classico’ voor de teelt van druiven, in de vallei tussen de riviertjes Anoia en Foix. Er zouden alleen regionale druiven gebruikt mogen worden en dus geen Chardonnay of Pinot Noir.

Andere verplichtingen voor de wijngaard: biologische teelt, een minimumleeftijd van tien jaar en een maximum opbrengst van 10.000 kg/ha. Vandaar de voorgestelde minimum druivenprijs van 1 €/kg, terwijl het gemiddelde voor Cava momenteel rond 0,20 €/kg ligt. In de kelder zou alleen met natuurlijke gist gewerkt mogen worden en zouden flessen minimaal 18 maanden sur lattes moeten liggen.

Met Cava zelf gaat het in commercieel opzicht voorlopig nog prima. Hoewel de binnenlandse vraag onder invloed van de crisis terugliep met 6% ten opzichte van 2011 tot 81 miljoen flessen, steeg de export met 6% tot 161miljoen flessen. Bijna een kwart daarvan ging naar Duitsland. In totaal lagen de verkopen van Cava in 2012 ietsje boven die in 2011.
Door: René van Heusden